Zwangerschapsbegeleiding uit het hart
 • Algemene Voorwaarden Monique Kieft zwangerschapsbegeleiding uit het hart  • Ik stimuleer altijd iedereen om te komen, ook als je erg moe bent. Dit kan juist een momentje zijn om weer tot jezelf te komen en aan jezelf te denken. Vaak zeggen we de te drukke bezigheden niet af en dat wat goed voor ons zelf is wel.


  Vandaar het volgende:

  • Na het volgen van een proefles word je uitgenodigd om een lessenreeks aan te schaffen. Met een afname van minimaal 12 of meer lessen bereik je het grootste resultaat.
  • Je neemt een hoeveelheid lessen af tot 2 weken aan je uitgerekende datum.
  • Van je totaal geboekte lessen ontvang je een factuur per e-mail. Deze factuur kan je mogelijk declareren bij de zorgverzekering. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
  • Wanneer je een les niet kan komen, meld je je af via e-mail info@moniquekieft.nl of via app/sms.
  • Als je na inschrijving vlak voor een les afmeldt, dan kijk ik of je les er achteraan geplakt kan worden. Indien dit niet mogelijk is, dan krijg je geen geld terug.
  • Mocht je eerder dan de uitgerekende datum bevallen, dan krijg je het resterende bedrag van de lessen terug na ontvangst van het geboortekaartje.
  • Als je eerder wil stoppen met de lessen, krijg je geen teruggaaf van lesgeld. Met uitzondering van de volgende redenen: ziekenhuisopname, miskraam, op doktersadvies of met ernstige bekkenklachten, laatste beide met dokters/therapeut verklaring.
  • Als je Zwangerschapscoach vakantiedagen heeft of andere verplichtingen en geen invalkracht heeft gevonden dan schuiven vanzelfsprekend je lessen door. Als je daardoor lessen overhoud na je uitgerekende datum en bevalling krijg je je geld terug. Je kunt de lessen mee doen tot 42 weken zwangerschap.
  • Het is mogelijk dat je soms niet van je eigen docent les krijgt, dit i.v.m. vakantie, ziekte, of andere werkzaamheden.
  • Je kan mee doen aan een bevallingsworkshop.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam en je kindje. Meldt veranderingen en ga naar een specialist voor serieuze klachten. Monique Kieft kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke klachten.
  • Monique Kieft heeft een Facebookpagina https://www.facebook.com/moniquekieft,
   volg ons met leuke zwangerschap gerelateerde onderwerpen.
  • Geef aan als je niet getagt wil worden of dat er een foto van jullie groep geplaatst wordt op Facebook.
  • Monique maakt van jouw groep een groepsapp waar babynieuws op komt te staan
   en belangrijke mededelingen. Toegevoegd worden is natuurlijk niet verplicht, geef dit door.

   

  Mama-Baby-Yoga

  Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst                                                       

  1.1) De inschrijving en betaling voor 5 lessen Mama-Baby-Yoga, betekent dat u als deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

  1.2) Deelname aan de lessen, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

  1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent. Deelneming aan onze activiteiten is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut of verloskundige. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen.

  Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering

  2.1) Voor de cursus mama-baby-yoga geldt dat, in verband met de maximale groepsgrootte, de deelnemer zich voorafgaand aan de activiteit inschrijft via de mail of contact formulier op de website www.moniquekieft.nl

  2.2) De deelnemer dient het verschuldigde tarief (zoals op de website www.moniquekieft.nl is aangegeven onder ‘Lestarieven’) voor aanvang van de activiteit in één keer op de rekening te voldoen na de factuur ontvangen te hebben

  2.3) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Monique Kieft het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

  2.4) Annulering van een reservering voor een les mama-baby-yoga het liefst tot 24 uur vóór aanvang van de gereserveerde les doorgeven via mail/app, deze zou eventueel bij volgende reeks mama-baby-yoga ingehaald kunnen worden, zolang de groepsgrote dit toe laat.

  2.5) Bij langdurige ziekte of afwezigheid kan deelnemer contact opnemen met Monique Kieft via de mail zodat een regeling getroffen kan worden.

  Artikel 3 – Uitsluiting

  3.1) Monique Kieft heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer te weigeren indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

  Artikel 4 – Wijziging & Annulering door studio Vandaan

  4.1)  Monique Kieft behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de prijzen, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de lessen, workshops, cursussen en andere activiteiten, ten allen tijde te wijzigen. Deelnemers worden via de website www.moniquekieft.nl en waar nodig, via de mail of app van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.

  4.2) Monique Kieft heeft het recht zonder opgave van redenen een les, workshop, cursus, of iedere andere activiteit te annuleren. We zullen dit echter altijd zo op tijd mogelijk doen en je zo goed mogelijk informeren over de reden van annulering en de alternatieven. De les mama-baby-yoga wordt geannuleerd bij maar één aanmelding. Bij annulering van een activiteit, berichten we je via de mail of app.

  Artikel 5 – Aansprakelijkheid

  5.1) Monique Kieft, verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

  5.2) Monique Kieft is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les, workshop of cursus. De deelnemers nemen deel aan de lessen, workshops, cursussen en alle andere activiteiten georganiseerd door Monique Kieft, op eigen risico.

  Artikel 6 – Toepasselijkheid en geschillen

  6.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Monique Kieft betreffende de deelname aan of boeking en betaling van lessen, cursussen, workshops, en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, aangeboden door Monique Kieft.

  6.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Monique Kieft

  6.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Monique Kieft behoudens hogere voorziening.

   

  Artikel 7 – Privacy Verklaring

  7.1) De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan derden. Zie hiervoor ook onze Privacy Verklaring op de website www.moniquekieft.nl

  Monique Kieft – zwangerschap-mama-baby-begeleiding-uit-het-hart